Taxatierapport nodig?

Veelgestelde vragen en tips over het taxatierapport

Hoeveel kost een taxatierapport?

Het tarief voor een taxatierapport verschilt sterk per taxateur. De kosten voor een taxatie liggen niet vast, waardoor prijzen onderling erg kunnen verschillen. Het is dan ook belangrijk om tarieven van taxateurs te vergelijken, zodat u zeker weet dat u niet te veel betaalt voor een taxatierapport.

Tip: op www.taxatietarieven.com kunt u gemakkelijk tarieven van taxateurs vergelijken en met één muisklik de goedkoopste taxateur bij u in de buurt vinden.

Accepteert de bank elk taxatierapport?

Nee, als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen, dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. In vrijwel alle gevallen eist de geldverstrekker dat het taxatierapport gevalideerd is. Dit houdt in dat een extern validatie-instituut, meestal het NWWI, controleert of de taxateur en het taxatierapport aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. Een gevalideerd taxatierapport wordt door elke geldverstrekker (bank) geaccepteerd.

Het enigste waarin de banken dan nog verschillen is de eis met betrekking tot de afstand waarop de taxateur van het te taxeren object gevestigd is. De ASR en Postbank staan bekend als zeer streng met een eis van maximaal ca. 10 kilometer, maar gemiddeld wordt een afstand van 20 kilometer geaccepteerd door bijna alle hypotheek geldverstrekkers.

Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl

Wat kan ik doen als een bepaalde executiewaarde gehaald moet worden?

De executiewaarde geeft de waarde van een woning weer als dat gedwongen verkocht zou moeten worden. De executiewaarde van bestaande huizen wordt geschat op 80 tot 90% van de vrije verkoopwaarde, de prijs die de woning op zou brengen bij normale verkoop. Voor de executiewaarde van nieuwbouwwoningen wordt ongeveer 90% van de aanneemsom gerekend, inclusief eventueel meerwerk. De executiewaarde bepaalt doorgaans hoeveel u kunt lenen. Dit is meestal maximaal 125% van de executiewaarde.

Bij een hypotheek is het dus voordelig om een zo hoog mogelijke executiewaarde te hebben i.v.m. korting op de hypotheekrente. Een taxateur moet objectief zijn in de waardebepaling van de woning maar kan wel rekening houden met de gewenste executiewaarde. Het maakt dan niet uit of u een taxateur via uw hypotheekadviseur laat regelen of dat u er zelf een uitzoekt. Laat de taxateur wel altijd vooraf weten als u een bepaalde executiewaarde nodig heeft.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

De kosten voor een taxatierapport kunnen worden uitgesplitst in:

 • Tarief taxateur (vanaf € 150,-)
 • Kadasterkosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • Gemeentelijke leges (€ 0,- tot € 50,-)
 • Administratiekosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • De BTW (21% van het totaalbedrag)

De kadasterkosten en de gemeentelijke leges worden ook wel verschotten genoemd. Let goed op of het aangeboden tarief voor het taxatierapport inclusief alle bovengenoemde posten is of dat er extra kosten bovenop het geadverteerde tarief komen.

Soms wil de bank dat het taxatierapport wordt gevalideerd door het taxatie keurmerk NWWI, dit brengt minimaal € 60,- extra aan kosten met zich mee. Dit bedrag kan nog oplopen indien de taxateur naast dit bedrag (welke hij moet afdragen aan het NWWI) nog een extra (eigen) toeslag bovenop het reguliere taxatie tarief zet.

Tip: www.erkende-taxateurs.nl (taxatiebureau met een vast tarief inclusief alle kosten)

Wanneer is een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn aan- of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Een hypotheek en taxatierapport

Zoals we hierboven al beschreven is het van belang dat u een gevalideerd taxatierapport kunt overhandigen wanneer u een hypotheek wilt aanvragen. Ook bij het aanvragen van een hypotheek kan snelheid van groot belang zijn. Gelukkig bestaat vandaag de dag de mogelijkheid om uw hypotheek online te berekenen en af te sluiten. Dit scheelt tijd en u kunt dit ook doen wanneer het u uitkomt.

Wat is de uitleg van de begrippen die voorkomen in een taxatierapport?

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik
De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Herbouwwaarde
De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.

Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los te zien valt van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

WOZ waarde
De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie, maar het taxatierapport geeft geen inzicht in de staat van de woning. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten door een bouwkundige. Een bouwkundige kan wel inzicht geven in de staat van de woning.

Tip: op www.bouw-keuring.nl kunt u een bouwkundige vinden tegen een zeer voordelig tarief.

Wat staat er in het taxatierapport?

Tijdens woningtaxatie worden de volgende gegevens opgenomen:

 • Soort woning;
 • Grootte, aard en indeling van de woning;
 • Grootte, aard en indeling van het perceel;
 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.;
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties;
 • Het niveau van afwerking;
 • Esthetische en architectonische kwaliteit;
 • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

 • Privaatrechtelijke aspecten;
 • Omschrijving ingeving en object;
 • Onderhoudstoestand;
 • Verontreiniging;
 • Onderbouwing waardeoordeel;
 • Publiekrechtelijke aspecten.

Welke registers en brancheverenigingen zijn er voor taxateurs?

Taxateurs die lid zijn van de NVM, VBO of de LMV staan ingeschreven in het NRVT. Verder zijn er nog de taxateurs van branchevereniging RVT die zijn ingeschreven in het NRVT Register. Elke taxateur die ingeschreven is in een van deze registers voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Discussie of vragen?

Forum over taxatie, taxatierapport en taxateurs: http://taxatie.startkabel.nl/forum/

Op www.taxatienieuws.nl vindt u een overzicht van het taxatie nieuws uit de diverse media.